Τοποθέτηση Ενεργειακής Εστίας METEOR 500 – 850

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» τοποθετήθηκε σε διαμέρισμα Γ’ ορόφου ένθετη ενεργειακή εστία METEOR 500 – 850 δανέζικης προελεύσεως. Τμήμα της υπάρχουσας φούσκας γκρεμίστηκε για να δημιουργηθεί μονωμένος θερμοθάλαμος και να γίνει η σύνδεση της καμινάδας. Εντός της υπάρχουσας καμινάδας τοποθετήθηκε νέα ανοξείδωτη έως την απόληξή της στο δώμα.

Φωτογραφίες Έργου