Θερμομόνωση Ταράτσας σε Κτίριο του 1984

Σε ταράτσα κτιρίου κατασκευής του 1984 όπου δεν υπήρχε θερμομόνωση εφαρμόστηκε ανεστραμένη θερμομόνωση. Η επιφάνεια της ταράτσας διαστρώθηκε με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης DOW πάχους 5 εκ. Στη συνέχεια διαστρώθηκε γεωύφασμα σε ολόκληρη την επιφάνεια και τοποθετήθηκε γαρμπίλι σε στρώμα πάχους 7 εκ για απορροή των ομβρίων υδάτων. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου (ανεστραμένη μόνωση) είναι η ύπαρξη καλής υγρομόνωσης στην επιφάνεια.

Φωτογραφίες Έργου