Εξωτερική Θερμομόνωση KELYFOS σε Τριώροφη Οικοδομή

Σε νέα τριώροφη οικοδομή με υπόγειο,  εφαρμόσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης KELYFOS με τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5 εκ. Το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας που μονώθηκε είναι 520 τ.μ.