Εξωτερική Θερμομόνωση Σπιτιού στην Αμμουδιά Πρεβέζης

Σε νέα ισόγεια  κατασκευή επιφανείας 74 τ.μ. εφαρμόσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης KELYFOS με τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 7 εκ. το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας που μονώθηκε είναι 102 τ.μ.

Φωτογραφίες Έργου