Εξωτερική Θερμομόνωση Σπιτιού στην Αγ. Μαρίνα

Εφαρμόστηκε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης KELYFOS με τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους  5 εκ. στους εξωτερικούς τοίχους ισόγειας κατοικίας κατασκευασμένης το 1965. Η συνολική επιφάνεια που μονώθηκε είναι 70 τ.μ.

Φωτογραφίες Έργου