Εξωτερική Θερμομόνωση Σπιτιού στον Βύρωνα

Στα πλαίσια του προγράμματος  « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ », εφαρμόστηκε σε εξωτερική θερμομόνωση σπιτιού στον Βύρωνα το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης KELYFOS, με τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5 εκ. Μονώθηκε βορινός τοίχος επιφανείας 25 τ.μ. σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κατασκευής του 1982. Στην οροφή του διαμερίσματος  επιφανείας 72 τ.μ. τοποθετήθηκαν θερμομονωτικές πλάκες Polytile για επίτευξη θερμομόνωσης.

Φωτογραφίες Έργου