Ανακαίνιση Καταστήματος και Προσθήκη Παταριού

Ανακαίνιση Καταστήματος με προσθήκη παταριού στην Αθήνα. Κατασκευάστηκε μεταλλικό πατάρι επιφανείας 65 τ.μ. στηριζόμενο επί κοιλοδοκών στα περιμετρικά δοκάρια του υποκείμενου ορόφου. Στο δάπεδο τοποθετήθηκε κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 χιλιοστών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επάνω του να τοποθετηθεί laminate ή να κολληθεί πλακάκι.

Φωτογραφίες Έργου