Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Θεμελίων

Ενίσχυση Υποστυλωμάτων και Θεμελίων Κτιρίου

Σε υπάρχον κτίριο στην Ελευσίνα που αποτελείται από υπόγειο – piloti – και Α όροφο, έγινε ενίσχυση υποστυλωμάτων και θεμελίων ώστε να μπορέσει η κατασκευή να δεχτεί με ασφάλεια μελλοντική κατασκευή ορόφων. Στο υπάρχον κτίριο πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την αποπεράτωσή του. Με αυτόν τον τρόπο, οποτεδήποτε γίνει η προσθήκη ορόφων δε θα οχληθούν οι ιδιοκτήτες του Α ορόφου.

Φωτογραφίες Έργου