Βεβαιώσεις ΜεταβίβασηςΜε βάση το Ν. 4178 / 2013 σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου (π.χ. γονική παροχή, αγοροπωλησία κλπ.) είναι υποχρεωτική η επισύναψη στο συμβόλαιο βεβαίωσης Μηχανικού περί νομιμότητας του κτιρίου. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την έκδοση βεβαίωσης μετά από αυτοψία στο ακίνητό σας σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.