Ρυθμίσεις ΑυθαιρέτωνΑναλαμβάνουμε την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών με το Ν. 4178/2013 σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε ασυναγώνιστες τιμές. Με την εφαρμογή του Ν. 4178 μας δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιήσουμε αυθαιρεσίες και να απαλλαγούμε από τυχόν εκκρεμότητες με την Πολεοδομία ή άλλες υπηρεσίες, σχετικά με κάποια αυθαίρετη κατασκευή. Σε περίπτωση που υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στην ιδιοκτησία μας δε θα έχουμε τη δυνατότητα να την πουλήσουμε ή ακόμα και να τη μεταβιβάσουμε στα παιδιά μας ( γονική παροχή ), διότι πλέον σε κάθε μεταβίβαση ( πώληση, γονική παροχή κλπ. ) απαιτείται βεβαίωση Μηχανικού περί νομιμότητας του κτηρίου μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως δυστυχώς είναι μονόδρομος πλέον η τακτοποίηση τυχόν αυθαιρεσίας. Σύμφωνα με τις προθεσμίες που ισχύουν προς το παρόν θα πρέπει οι αυθαίρετες κατασκευές να δηλωθούν έως 07 – 02 – 2016. Σύμφωνα με το Ν.4178 / 2013 υπάρχουν οι εξής κατηγορίες : Κατηγορία 1. Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975. Αυτές εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου ποσού € 500. Κατηγορία 2. Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983.

Αυτές εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή του παραβόλου και του προστίμου (ανάλογα με τα τ.μ. του αυθαίρετου χώρου ). Κατηγορία 3. Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ( π.χ. κατασκευή πέργκολας ). Αυτές εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ. Κατηγορία 4. Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Σε αυτές αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων για 30 χρόνια με την καταβολή του παραβόλου και του προστίμου (ανάλογα με τα τ.μ. του αυθαίρετου χώρου ). Κατηγορία 5. Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες. Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων, με την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του προστίμου (ανάλογα με τα τ.μ. του αυθαίρετου χώρου )