Εξοικονόμηση Κατ' ΟίκονΕπωφεληθείτε από την επιδότηση έως και 70 % για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας σας. Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την ένταξη της ιδιοκτησίας σας στο πρόγραμμα « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ », καθώς επίσης και την υλοποίηση των επεμβάσεων. Εσείς γλυτώνετε από τη χρονοβόρα και κουραστική διαδικασία της διεκπεραίωσης του φακέλου σας στην τράπεζα και τις διάφορες υπηρεσίες ( Πολεοδομία, ΙΚΑ κλπ. ), αφού όλα αυτά γίνονται από τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας. Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Να βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31.12.2009. Να φέρει οικοδομική άδεια. Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Οι ενεργειακές παρεμβάσεις που μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι : αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης ( π.χ. παντζούρια ή τέντες ), η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης ( τοποθέτηση ηλιακού ).

Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρεί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις : το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.000 € ή τις 20.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, η επιδότηση είναι 70%. Το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα να βρίσκεται μεταξύ 12.000 και 40.000 € ή 20.000 και 60.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, η επιδότηση είναι 35%. Το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα να βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, η επιδότηση είναι 15%.