Μελέτη κατασκευής κτιρίουΗ ομάδα μας αποτελούμενη από Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς και Τοπογράφους Μηχανικούς, είναι σε θέση να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε μελέτη για την κατασκευή της οικοδομής σας.