Επίβλεψη Έργου Κατασκευής ΚτιρίουΑναλαμβάνουμε την πλήρη επίβλεψη του έργου σας από το αρχικό έως το τελικό στάδιο. Παρακολουθούμε και συντονίζουμε κάθε επιμέρους εργασία ώστε να αποφεύγονται λάθη και σπατάλη χρημάτων αλλά και χρόνου. Παραδίδουμε το έργο στο συμφωνηθέντα χρόνο και εγγυόμαστε για την ποιότητα των κατασκευών. Ο επιβλέπων Μηχανικός είναι συνέχεια δίπλα στα συνεργεί ώστε να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή της μελέτης.