Αναλαμβάνουμε το σύνολο των ενεργειών και εργασιών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και η συνεργασία μαζί τους ώστε να έχουμε ένα άρτιο, τόσο από λειτουργικής όσο και από πρακτικής απόψεως αποτέλεσμα.

Content Image